Bezoekerscentrum

De Poelboerderij

Recent Posts From All Categories

Vaarexcursie: Varen met burgemeester Tange

Een bijzondere vaartocht door het Wormer- en Jisperveld met Peter Tange, de burgemeester van Wormerland, die boeiend vertelt over het roemrijke verleden van Wormer en Jisp. Van prehistorie tot heden! Lees meer: Klik op kopregel.

De Poel komt op diepte

Wormerland gaat zelf de bevaarbaarheid van De Poel – waaraan ook De Poelboerderij is gelegen – verbeteren. Onder meer met behulp van betonning en slibschermen zal het water beter op diepte komen. Lees meer: klik op kopregel

Engelsen denken aan dagtocht naar Wormer- en Jisperveld

Op initiatief van DSDF Seaways onderzoekt reisorganisatie Delta Safari of het interessant is dagtochten van New Castle naar IJmuiden te organiseren, inclusief een natuurexcursie, bijvoorbeeld door het Wormer- en Jisperveld. Onlangs bezocht een groep Engelse journalisten daarvoor De Poelboerderij. Lees meer: klik op kopregel

Duikvlucht weidevogels stoppen

De duikvlucht van de aantallen weidevogels die sinds 1990 in aantal zijn gehalveerd kan alleen tot staan gebracht worden door natuurorganisaties. De weidevogels gaan ten onder in de productiedrang van boeren. Lees meer, klik op kopregel.