Bezoekerscentrum

De Poelboerderij

Bestuur, beleid, financiën…

Bestuur Stichting De Poelboerderij

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Klaas van der Kooij

Penningmeester: Wim Nabben

Vertegenwoordiger vrijwilligers: Vacant

Vertegenwoordiger vrijwilligers & kennis van natuureducatie activiteiten in Zaanstad: Jeroen Buijs

 

Beloningsbeleid

De Stichting Poelboerderij werkt met onbetaalde vrijwilligers. Ze heeft één betaalde werknemer in dienst als
coördinator van de activiteiten van de vrijwilligers.

 

Beleidsplan Poelboerderij 2015-2016

Beleidsplan Poelboerderij 2015-2016

 

RISN-nummer

RSIN dan wel het fiscaal nummer : 94.10.417

 

Poelboerderij financieel overzicht 2015/16

Publicatiebalans en V&W 2016