Bezoekerscentrum

De Poelboerderij

Bestuur, beleid, financiën…

Bestuur Stichting De Poelboerderij

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Klaas van der Kooij

Penningmeester: Wim Nabben

Vertegenwoordiger vrijwilligers: Vacant

Vertegenwoordiger vrijwilligers & kennis van natuureducatie activiteiten in Zaanstad: Jeroen Buijs

 

Beloningsbeleid

De Stichting Poelboerderij werkt met onbetaalde vrijwilligers. Ze heeft één betaalde werknemer in dienst als
coördinator van de activiteiten van de vrijwilligers.

 

Beleidsplan Poelboerderij 

Er is op dit moment geen beleidsplan

 

RISN-nummer

RSIN dan wel het fiscaal nummer : 94.10.417

 

Poelboerderij financieel overzicht 2015/16 2017

Publicatiebalans en V&W 2017

Publicatiebalans en V&W 2016

Begroting 2017 PUBLICATIEEX