Bezoekerscentrum

De Poelboerderij

Programma

Excursiekalender Bezoekerscentrum De Poelboerderij

Reserveren: Bezoekerscentrum De Poelboerderij via 075-6219100 of per e-mail bezoekerscentrum@poelboerderij.nl onder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. Kosten mét consumptie na afloop €12, kinderen €3. Tenzij anders aangegeven. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Vrienden van Bezoekerscentrum De Poelboerderij €10. Meer info: www.bezoekerscentrumpoelboerderij.nl Afvaart Bezoekerscentrum Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Donderdag 18 april 13.30 uur: Varen naar De Woude
Vaarexcursie van De Poel naar het eiland De Woude. Een gids vertelt onderweg over de dorpen en de polders die we passeren. Op het eiland De Woude neemt een vogelgids de excursie over. Tijdens een korte wandeling over het eiland zal de gids iets vertellen over weidevogels. De Woude staat bekend als een vogelrijk eiland in het broedseizoen. Onderweg is er koffie en thee aan boord. 13.30 uur.

Reserveren bij bezoekerscentrum De Poelboerderij via 075-6219100 of per e-mail bezoekerscentrum@poelboerderij.nl onder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. Kosten mét consumptie €14, kinderen €5. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Vrienden van bezoekerscentrum De Poelboerderij €12. 

Zaterdag 20 april 6.00 uur: Dauwtrappen voor vroege vogels
In de vroege ochtend is het ontwaken van het natuurleven in het veld een bijzondere ervaring. Het licht is nog diffuus. Maar de vogels laten zich nu het beste zien en vooral horen! Wie weet ook de hoempende roep van de roerdomp. Maar in ieder geval de zang van blauwborsten, karekieten, rietzangers, rietgorzen en veldleeuweriken. Vaarexcursie door het Wormer- en Jisperveld met gids. 6.00 uur.

Zondag 21 april 13.30 uur: Paasexcursie + vogels spotten + eieren zoeken
Een echte Paasexcursie en erg leuk voor kinderen van 5-10 jaar. Eerst wordt door het Wormer- en Jisperveld gevaren en gaan de kinderen met hulp van zoekkaarten en verrekijkers zoveel mogelijk soorten vogels spotten. Daarna zoeken de kinderen kunsteieren in natuurpark De Trickel bij de Poelboerderij. De kunsteieren worden ingeleverd voor lekkere chocolade-eitjes. Lekker actief voor groot en klein! Excursie met gids. 

Maandag 22 april 13.30 uur: Paasexcursie + vogels spotten + eieren zoeken
Een echte Paasexcursie en erg leuk voor kinderen van 5-10 jaar. Eerst wordt door het Wormer- en Jisperveld gevaren en gaan de kinderen met hulp van zoekkaarten en verrekijkers zoveel mogelijk soorten vogels spotten. Daarna zoeken de kinderen kunsteieren in natuurpark De Trickel bij de Poelboerderij. De kunsteieren worden ingeleverd voor lekkere chocolade-eitjes. Lekker actief voor groot en klein! Excursie met gids. 

Zondag 28 april 13.30 uur: Varen door de Zuid (3 uur)

Vaar mee door het onbekende zuidelijk deel van het Wormer- en Jisperveld. Minder makkelijk te bereiken maar zeker niet minder mooi. Om het zuidelijk deel te kunnen bereiken varen we eerst door het noordelijk deel. Het Wormer- en Jisperveld is doorsneden door de lintbebouwing van de dorpen Wormer en Jisp. Deze situatie is al sinds het onstaan van het gebied ongewijzigd en daarbij ook de kracht van dit autentieke oerhollandse landschap. Het is voorjaar dus het broedseizoen is in volle gang. Grutto’s zoeken een broedplekje in het veld, net als de tureluurs en kieviten. Vaartocht met gids. 

Excursiekalender maart 2019 – februari 2020

Home Bezoekerscentrum Poelboerderij

APRIL

Zo 07 13.30u: Weidevogels spotten

Zo 14 13.30u: Weidevogels spotten

Do 18 13.30u: Varen naar De Woude *

Za 20 06.00u: Dauwtrappen voor vroege vogels

Zo 21 13.30u: Paasexcursie + vogels spotten

+ eieren zoeken

Ma 22 13.30u: Paasexcursie + vogels spotten

+ eieren zoeken

Zo 28 13.30u: Varen door de Zuid (3 uur)

 

MEI

Zo 05 13.30u: Voorjaar in het veld

Zo 12 07.00u: Moederdagexcursie met ontbijt *

Zo 12 13.30u: Varen met veldwachter Ed Zijp

Do 16 13.30u: Varen naar De Woude *

Zo 19 13.30u: Varen met de archeoloog Piet Kleij

Vr 24 19.30u: Het veld in de avond

Za 25 07.00u: Riet- en moerasvogels

Zo 26 13.30u: Landschap schetsen

Do 30 13.30u: Hemelvaartexcursie

Do 30 11.00u: Natuurdag voorjaar

Do 30 11:00u-15:00u: Dolle Dwaze Woldag

 

JUNI

Zo 02 13.30u: Roofvogels

Za 08 04.00u: Dauwtrappen met Jan Luilak + ontbijt*

Zo 09 13.30u: Eerste Pinksterdag – _voorjaar in het veld

Ma 10 13.30u: Tweede Pinksterdag – _bloemen en insecten

Zo 16 07.00u: Vaderdag survivalexcursie + ontbijt*

Zo 16 13.30u: Roofvogels

Za 22 21.00u: Midzomernacht met een college in het veld

Zo 23 13.30u: Roofvogels

Za 29 21.00u: Vleermuizen

Zo 30 13.30u: Varen met waterman Karsten Hopman

JULI

Za 06 21.00u: Vleermuizen

Zo 07 10.30u: Pannenkoekentocht

Varen naar molen de Koker (3 uur)

Zo 07 13.30u: Roofvogels

Za 20 22.00u: Dieren in de nacht

Zo 21 13.30u: Natuurfotografie zomer met Ton Tuinman

Wo 24 13.30u: Rondje Wormer- en Jisperveld

Za 27 10.30u: Visarrangement Jisp

Zo 28 13.30u: Varen met veldwachter Ed Zijp

Wo 31 13.30u: Rondje Wormer-Jisperveld

 

AUGUSTUS

Do 01 13.30u: Van (Oostknollen)dam tot (Zaan)dam *

Za 03 10.30u: Snoeken, palingen en modderkruipers,

De beroepsvisser Arnold Werkhoven vertelt

Zo 04 13.30u: Zomer in het veld

Wo 07 13.30u: Rondje Wormer- en Jisperveld

Zo 11 13.30u: Historie van het gebied met

burgemeester Peter Tange

Wo 14 13.30u: Rondje Wormer- en Jisperveld

Zo 18 13.30u: Roofvogels

Wo 21 13.30u: Rondje Wormer- en Jisperveld

Zo 25 13.30u: Historie van het gebied met

Burgemeester Peter Tange

Wo 28 13.30u: Rondje Wormer- en Jisperveld

 

SEPTEMBER

Zo 01 13.30u: Nazomeren in het veld

Za 07 13.30u: Zoogdieren in het veld en

braakballen pluizen

Zo 08 13.30u: Jisp te voet en te water – _varen

en wandelen

Zo 15 13.30u: Nazomeren in het veld

Zo 15 13.30u: Natuurfotografie najaar met Ton Tuinman

Zo 22 13.30u: Nazomeren in het veld

Zo 29 13.30u: Varen met de archeoloog Piet Kleij

OKTOBER

Zo 06 13.30u: Paddenstoelen

Zo 13 13.30u: Paddenstoelen

Zo 20 13.30u: Varen door een roemrijk verleden

Za 26 19.30u: Nacht van de nacht

Zo 27 13.30u: Varen door een roemrijk verleden

NOVEMBER

Zo 03 13.30u: Uitwaaien in de herfst

Zo 10 13.30u: Trekvogels en overwinteraars

Za 16 16.15u: Zilverreigerexcursie met zopie *

Zo 17 13.30u: Uitwaaien in de herfst

Zo 24 13.30u: Zeemeeuwen, landmeeuwen

en patatmeeuwen

DECEMBER

Zo 08 13.30u: Uitwaaien in de winter

Za 14 16.00u: Zilverreigerexcursie met zopie *

Zo 15 13.30u: Uitwaaien in de winter

Wo 26 13.30u: Uitwaaien op tweede kerstdag

JANUARI 2020

Zo 05 13.30u: Uitwaaien in het nieuwe jaar

Zo 12 13.30u: Winter in het veld

Zo 19 13.30u: Winter in het veld

Zo 26 13.30u: Zeemeeuwen, landmeeuwen

en patatmeeuwen

FEBRUARI

Zo 02 13.30u: Winter in het veld

Zo 09 13.30u: Winter in het veld

Zo 16 13.30u: Winter in het veld

Zo. 23 13.30u: Op zoek naar de eerste grutto

Home bezoekerscentrum Poelboerderij

Zaterdag 17 november 16.15 uur: Zilverreigerexcursie met zopie

Tientallen grote zilverreigers komen elke avond in de winter uit de wijde omgeving naar de gemeenschappelijke slaapplaats in het Wormer- en Jisperveld. Het is een fantastisch schouwspel, wanneer in de avondschemering van verschillende kanten grote witte vogels komen aanvliegen en plaatsnemen in de bomen. Het water van de Merken is ‘s nachts bedekt met een tapijt van honderden slapende meeuwen. Vaarexcursie met gids. 16.15 uur.

Reserveren bij bezoekerscentrum De Poelboerderij via 075-6219100 of per e-mail bezoekerscentrum@poelboerderij.nlonder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. Kosten inclusief soep na afloop €14, kinderen €5. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Vrienden van bezoekerscentrum De Poelboerderij €12. Meer info: www.bezoekerscentrumpoelboerderij.nl Afvaart Bezoekerscentrum Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Zondag 18 november 13.30 uur: Uitwaaien in de herfst

Het is volop herfst. De vogels van het voorjaar en de zomer zijn vertrokken. Slechtvalken uit het hoge noorden volgen hun prooidieren, de duizenden smient eenden die in  de herfst de pooltoendra verlaten om het winterhalfjaar grasetend in onder meer het Wormer-en Jisperveld door te brengen. Andere gearriveerde gasten zijn grote zilverreiger, buizerd, blauwe kiekendief, torenvalk, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, meeuwen- , eenden- en ganzensoorten. Vaarexcursie o.l.v. gids. 13.30 uur.

Zondag 25 november 13.30 uur: Zeemeeuwen, landmeeuwen en patatmeeuwen

De ene meeuw is de andere niet. Er zijn kleine en grote, jonge en volwassen meeuwen. De ene meeuwsoort is liever op zee, de andere soort is meer een landrot en sommige houden vooral van de stad. En ze zien er allemaal anders uit. Leer tijdens een vaarexcursie door het Wormer- en Jisperveld van gids Jan Zorgdragerde onderlinge verschillen te zien. Jan is actief in de Vogelwacht Zaanstreek en weet heel veel van meeuwen. Behalve meeuwen zijn er in het veld ook grote zilverreigers, buizerd, blauwe kiekendief, torenvalk, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, eenden- en ganzensoorten. Vaarexcursie 13.30 uur.

Zondag 9 december 13.30 uur: Uitwaaien in de winter

Heerlijk om even lekker een frisse neus te halen en te genieten van al het moois dat het Wormer- en Jisperveld te bieden heeft. In het veld overwinteren in deze periode tienduizenden vogels. Smienten, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, meeuwen- en ganzensoorten. Maar ook de grote zilverreiger en blauwe kiekendief. Vaarexcursie met gids. 13.30 uur.

Zaterdag 15 december 16.00 uur: Zilverreigerexcursie met zopie

Tientallen grote zilverreigers komen elke avond in de winter uit de wijde omgeving naar de gemeenschappelijke slaapplaats in het Wormer- en Jisperveld. Het is een fantastisch schouwspel, wanneer in de avondschemering van verschillende kanten grote witte vogels komen aanvliegen en plaatsnemen in de bomen. Het water van de Merken is ‘s nachts bedekt met een tapijt van honderden slapende meeuwen. Vaarexcursie met gids. 16.00 uur.

Reserveren bij bezoekerscentrum De Poelboerderij via 075-6219100 of per e-mail bezoekerscentrum@poelboerderij.nlonder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. Kosten inclusief soep na afloop €14, kinderen €3. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Vrienden van bezoekerscentrum De Poelboerderij €12. Meer info: www.bezoekerscentrumpoelboerderij.nl Afvaart Bezoekerscentrum Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer.

Woensdag 26 december 13.30 uur: Uitwaaien op tweede kerstdag

Heerlijk om tussen alle kerstmaaltijden door even lekker een frisse neus te halen en te genieten van al het moois dat het Wormer- en Jisperveld te bieden heeft. We verwelkomen u met een lekker stuk kerststol. Onderweg brengen we in de beste kerstraditie een bezoek aan de beheerboerderij van Natuurmonumenten waar de koeien op stal staan.In het veld overwinteren in deze periode tienduizenden vogels. Smienten, wulpen, watersnippen, goudplevieren, kieviten, futen, meeuwen- en ganzensoorten. Maar ook de grote zilverreiger en blauwe kiekendief. Vaarexcursie met gids. 13.30 uur.

Januari 2019

Zondag 6 januari 13.30 uur: Uitwaaien in het nieuwe jaar

Zondag 13 januari 13.30 uur: Winter in het veld

Zondag 20 januari 13.30 uur: Winter in het veld

Zondag 27 januari 13.30 uur: Zeemeeuwen, landmeeuwen en patatmeeuwen

Februari

Zondag 3 februari 13.30 uur: Winter in het veld

Zondag 10 februari 13.30 uur: Winter in het veld

Zondag 17 februari 13.30 uur: Winter in het veld

Zondag 24 februari 13.30 uur: Op zoek naar de eerste grutto

Home bezoekerscentrum Poelboerderij