Bezoekerscentrum

De Poelboerderij

Wormer- en Jisperveld

Aan de rand van de Randstad…

Nog geen half uur van Amsterdam en de drukke Randstad ligt, ten noorden van de Zaanstreek, het 2000 hectare grote Wormer- en Jisperveld. Een uniek veenweidegebied (in zijn soort het grootste natuurgebied in West-Europa) omsloten door de Zaan, de dijken tussen WormerWormerveer en Oostknollendam, de ringvaart naar Spijkerboor, het Noord-Hollandskanaal, Neck, De RijpPurmerend, en de rustieke dorpen Jisp en Wormer. Een deel van het natuurgebied is een Natura 2000-gebied onder de naam Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder.

Foto Larry Kef Foto Larry Kef

De contrasten zijn hier groot. Aan de horizon staan fabrieken en silo’s en in het midden van het veld groeien in alle rust de zonnedauw en zeldzame orchideeën. In het voorjaar wemelt het in dit oer-Hollands cultuurgebied – een van de belangrijkste Europese vogelgebieden – van de grutto’s, tureluurs en andere weidevogels. Daarnaast zijn riet-, moeras- en roofvogels duidelijk aanwezig.

Honderden eilandjes
. Opvallend in ‘het veld’ zijn de honderden eilanden omgeven door sloten en rietkragen. Eilanden ruim duizend jaar geleden door mensenhanden gemaakt. Voor die tijd was hier een veengebied dat regelmatig overstroomd werd door zout water uit de Zuiderzee. Het huidige water is dan ook nog steeds enigszins brak. Voor het venen, dat tot in de late Middeleeuwen doorging, werden voor het ontwateren sloten gegraven. Het land klonk in waardoor het nodig werd om rondom dijken aan te brengen. Uiteindelijk bleken de eilandjes te vochtig te zijn voor akkerbouw, men stapte over op veeteelt. Al het veevervoer ging tot niet zo lang geleden per boot. En incidenteel gebeurt dat nog. Geen gemakkelijke klus.

Samenwerking met Natuurmonumenten
. In de loop der jaren is circa 600 hectare van dit natuurgebied met zijn honderden eilandjes aangekocht door Natuurmonumenten. Onder toezicht van Natuurmonumenten wordt het beheer van dit prachtige natuurgebied beheerd door een aantal boeren. De Stichting De Poelboerderij, het Bezoekerscentrum van het Wormer- en Jisperveld, verzorgt met ruim 150 vrijwilligers een groot aantal activiteiten in dit prachtige stuk natuur. Met Natuurmonumenten heeft de Stichting De Poelboerderij een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Natuurmonumenten doet het beheer van het Wormer- en Jisperveld, De Poelboerderij is een bezoekerscentrum en fungeert als het visitekaartje voor het veld door onder meer vaarexcursies, natuureducatie en de jeugdnatuurclub.

Lees meer…

Home bezoekerscentrum Poelboerderij